Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter kl.11.00, 06.11.19


Tid: 06.11.19 - 07.11.19

VELKOMMEN TIL FORMIDDAGSTREFF I

TEGLEN - SPIKKESTAD KIRKE OG KULTURSENTER

Første ONSDAG i måneden fra kl.11.00 til kl.13.00

Her blir det god servering, allsang, opplesning, andakt, utlodning og hyggelig sosialt samvær.

 

dagens tema:

Tretti år i politikken

Kirsti Kolle Grøndahl deler med seg av sine minner og erfaringer.


Powered by: www.I-tools.no