Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Røyken menighetshus kl.11.00, 26.11.19


Tid: 26.11.19 - 27.11.19

Formiddagstreffet på Røyken Menighetshus, er rettet mot pensjonister, men alle som ønsker å delta er velkommen.

Formiddagstreffet er siste tirsdag i måneden fra kl 11:00 til kl 13:30.

Faste programposter er sang/musikk, kåseri, god bevertning, utlodning og andakt. 

Det koster ingenting å delta

dagens program:

Juleavslutning, med god Julemiddag.

Prest og kantor blir sammen med oss


Powered by: www.I-tools.no