Innhold Aktiviteter


Gudstjeneste i Nærsnes kirke kl.11.00, 02.09.18


Tid: 02.09.18 - 03.09.18

Ved Eli Flåten

organistvikar: Stephen Sirris

dåp, nattverd


Powered by: www.I-tools.no