Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Teglen - Spikkestad kirke og kultursenter kl.11.00, 04.12.18


Tid: 04.12.18 - 05.12.18

VELKOMMEN TIL FORMIDDAGSTREFF I

TEGLEN - SPIKKESTAD KIREK OG KULTURSENTER

Første tirsdag i måneden fra kl.11.00 til kl.13.00

Her blir det god servering, allsang, opplesning, andakt, utlodning og hyggelig sosialt samvær.

 

dagens tema:

Juleavslutning med festmiddag


Powered by: www.I-tools.no