Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Teglen - Spikkestad kirke og kultursenter kl.11.00, 06.11.18


Tid: 06.11.18 - 07.11.18

VELKOMMEN TIL FORMIDDAGSTREFF I

TEGLEN - SPIKKESTAD KIREK OG KULTURSENTER

Første tirsdag i måneden fra kl.11.00 til kl.13.00

Her blir det god servering, allsang, opplesning, andakt, utlodning og hyggelig sosialt samvær.

 

dagens tema:

To klostre i Nord-Russland

Sidsel Mamen forteller og viser bilder fra sine reiser


Powered by: www.I-tools.no