Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Røyken menighetshus kl.11.00, 27.11.18


Tid: 27.11.18 - 28.11.18

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

 

JULEAVSLUTNING

Prest og kantor blir sammen med oss.

Julemiddag


Powered by: www.I-tools.no