Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff, Røyken menighetshus kl.11, 29.05.18


Tid: 29.05.18 - 30.05.18

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

 

 

Tema:

 

Tur i det indre Sør-Afrika v/ Jan Erik Ask


Powered by: www.I-tools.no