Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff, Røyken menighetshus kl. 11, 30.01.18


Tid: 30.01.18 - 31.01.18

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

Tema:

"Skynd deg å elske"

Odvar Omland fra Asker kommer og forteller om hvordan det er å leve med demens i familien.


Powered by: www.I-tools.no