Innhold Aktiviteter


Sprell levene gudstjeneste på Vårsol kl.17.00, 29.10.17


Tid: 29.10.17 - 30.10.17

ved Eli Flåten

musikkansvarlig Anne Grete Kristiansen

nattverd

 

enkel beverting etter gudstjenesten

 


Powered by: www.I-tools.no