Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Røyken menighetshus kl.11.00, 28.11.17


Tid: 28.11.17 - 29.11.17

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

JULEAVSLUTNING

 Sokneprest Marita Bjørke Ådland blir festtaler og en av organistene sørger for musikk.

 


Powered by: www.I-tools.no