Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Røyken menighetshus kl.11.00, 31.10.17


Tid: 31.10.17 - 01.11.17

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

 Besøk fra brannvesenet.

Tema: Brann. "Bry deg før det brenner"


Powered by: www.I-tools.no