Innhold Aktiviteter

Felles sentralbord for kirkene i Asker, Røyken og Hurum

 

 

2. september 2019 får kirkene i Asker, Røyken og Hurum felles telefonnummer og sentralbord.

Kirkene i Asker, Røyken og Hurum: 66 75 40 90

Gravferd og kirkegårder: 66 75 40 95

Påmelding til dåp: minkirkeside.no/royken ( dette er for dere som bor i nåværende Røyken kommune)

 

                       

 

 

 Allerede 2. september 2019 åpner sentralbordet for kirkene i nye Asker kirkelige fellesråd. Telefonnummeret til den nye organisasjonen er 66 75 40 90. Sentralbordet har åpent mandag-fredag, klokken 0900-1500.

 

Sentralbordet betjenes av dyktige medarbeidere med erfaring fra kirkekontorene i alle de tre fellesrådene og som har god kunnskap om menighetene. Gjennom å samle kunnskap, øke kapasiteten og ha forutsigbare åpningstider ønsker vi at det skal være enkelt å komme i kontakt med oss og få den hjelpen man trenger.

Samtidig som sentralbordet starter opp, skal påmelding til dåp i alle kirkene gjøres via nett på minkirkeside.no/royken. ( Dette er for dere som bor i nåværende Røyken kommune)

Alle henvendelser om gravferd og kirkegårder skal rettes direkte til kirkegårdskontoret på telefon 66 75 40 95.

Sentralbordet blir den første av flere administrative funksjoner som skal utføres av Fellestjenester på vegne av alle menighetene i nye Asker. Fellestjenester har tilhold i Teglen, Spikkestad Kirke og kultursenter.

 

 

Kontaktperson:

Jørgen Guntveit Svartvasmo, Leder for Administrativ enhet og Fellestjenester

Mobil: 932 91 226

Epost: js878@kirken.no

 

Kirkene i Asker, Røyken og Hurum:

www.kirken.no/askerfellesrad

www.royken.kirken.no

www.kirken-hurum.no

 

Powered by: www.I-tools.no