Innhold Aktiviteter

 

Da er kandidatlistene fra nominasjonskomiteene levert valgstyrene.

Valgstyret i de ulike menighetsrådene har godkjent disse listene.

 

Om du ønsker å se listen over kandidatene for din menighet, finner du de på kirkekontoret.

Etterhvert vil de også bli lagt ut her på hjemmesiden.

 

Det er to menighetråd som mangler folk på listen.

 

Åros menighet mangler tre personer og Slemmestad og Nærsnes mangler en.

Om du kommer på en kandidat som kunne være aktuell for din menighet, ikke nøl med å kontakte leder for rådet om vedkommende.

 

Powered by: www.I-tools.no