Innhold Aktiviteter

Stilling ledig: Menighetspedagog

 

Menighetspedagog 

Røyken og Hurum kirkelige fellesråd

Lyst til å jobbe sammen med oss i vår nye kirke på Spikkestad?


 
Det er ledig stilling som menighetspedagog i 100 % fast stilling. I tillegg har vi et 50% vikariat ledig i Røyken og Hurum kirkelige fellesråd.
Liker du å jobbe med barn og unge i aktive menigheter?
Vil du jobbe kreativt med musikk eller teater i kirkelig trosopplæring? 
Trosopplæringsarbeidet for aldersgruppen 0-18 år drives etter vedtatte trosopplæringsplaner for menighetene i Røyken og Hurum kirkelige fellesråd. Her hos oss er det mye samarbeid mellom fellesrådene for å iverksette planene. Menighetspedagogene har, sammen med kateket og sokneprest ansvar for å iverksette trosopplæringsplanen. Vi har et aktivt arbeid blant barn og unge.
 
Vi ønsker en menighetspedagog som kan bidra faglig inn i planlegging, gjennomføring og videreutvikling av trosopplæringsarbeidet i menighetene. Tiltakene våre preges av kreativitet og et ønske om å legge til rette for at barn kan utfolde seg og erfare trosopplæring på ulike vis i kirken vår. En viktig del av arbeidet vil i tillegg være å rekruttere, inspirere og følge opp frivillige medarbeidere.

Les fullstendig utlysningstekst og søk stillingen her!

 

Powered by: www.I-tools.no