Innhold Aktiviteter

OVERSIKT OVER AVGIFTER FOR RØYKEN KIRKELIGE FELLESRÅD

pr. 01.01.2018

 

Gravferd

Leie av kirke for utenbygdsboende og/eller ikke-medlemmer av Den Norske Kirke
kr. 2.500,- 
For utenbygdsboende hvor pårørende ikke bor innenfor grensene til Lier prosti kommer også honorar til prest.

Preludering – orgelspill før klokkene ringer ...kr.    400,- 

Urnenedsettelse, bosatt utenbygds  ...kr. 1.250,-  +25% mva                             

Gravlegging av kiste, bosatt utenbygds ...kr. 3.500,- + 25% mva                             

 

Kremasjonsavgift viderefaktureres i sin helhet etter gjeldene satser fra krematoriet
(ca. kr. 6 600,-)


Skilt til navnet minnelund (Slemmestad), inklusive montering   
kr 1.100,- + 25% mva 

            

Festeavgift

kr.    300,- pr. år for enkelt gravsted
Forhåndsbetales for 5 år av gangen = kr 1500,-

kr.    600,- pr. år for dobbelt gravsted (gravsted med to gravkammer)
Forhåndsbetales for 5 år av gangen = kr 3000,- 

 

Frigrav:
Avdøde bosatt i Røyken kommune har rett på fri grav i fredningstiden ( fredningstid = 20 år) 
Dette gjelder for et enkelt gravsted. Etter at frigravsperioden utløper betaler man vanlig festeavgift.

Dersom gjenlevende ektefelle/ andre vil reservere plass i samme gravsted, slik at man ønsker et nytt dobbelt gravsted betales det for reservering av grav. 

Reservasjon av gravkammer ...kr. 6000,- 

Reservasjon av gravkammer kan også gjøres på navnet minnelund på Slemmestad. Kr 6000,-

 

Forhåndsbetalt gravstell

ca. kr. 2.000,- +25% MVA 
         Innkjøp, montering av plantekasse
         Inkl. planting og sommerstell 1. år     
                      
kr. 750,- pr. år + 25% MVA
         Planting og sommerstell (fra 2.år)           


 

Oppretting av gravmonument

Oppretting og bolting av gravstøtter kan utføres av våre ansatte etter regning. Bestilling via kirkekontoret.   
Prisen på arbeidet varier utifra størrelse på monumentet samt hvor mye jobb som behøves utført.  

 

Lett oppretting - bare grusing på sidene         kr 300,- + 25% mva

Vanlig oppretting                                             kr 800,- + 25% mva   
Tillegg for større monument                            kr 200,- + 25% mva

Oppretting av obelisk eller ekstra stort monument  kr 1450,- + 25% mva 
Tillegg for større monument                            Kr 200,- + 25% mva 

Bolting av monument /sokkel                          kr 680,- + 25% mva 
Bolter, syrefaste pr stk                                    kr 50,- + 25% mva 

Retting /sette ned kansten                              kr 360,- + 25% mva 

 

___________________________________________

For spørsmål kontakt
Kirkekontoret i Røyken på tlf: 31 29 28 00

 

Powered by: www.I-tools.no