Innhold Aktiviteter

OVERSIKT OVER AVGIFTER FOR RØYKEN KIRKELIGE FELLESRÅD

pr. 01.01.2019

 

Gravferd

Leie av kirke for utenbygdsboende og/eller ikke-medlemmer av Den Norske Kirke
kr. 2.500,-  ink. organist.

I tillegg kommer honorar til prest... kr 2400,-

Preludering – orgelspill før klokkene ringer ...kr.    500,- 

Urnenedsettelse, bosatt utenbygds  ...kr. 1.250,-  +25% mva                             

Gravlegging av kiste, bosatt utenbygds ...kr. 3.500,- + 25% mva                             

 

Kremasjonsavgift viderefaktureres i sin helhet etter gjeldene satser fra krematoriet
(ca. kr. 6 700,-)


Opprettelse av plass på navnet minnelund på Slemmestad kirkegård. Inkludert skilt, montering, stell og opparbeidelse av minnelund. 
kr 1.500,- + 25% mva 

            

Festeavgift

kr.    300,- pr. år for enkelt gravsted
Forhåndsbetales for 5 år av gangen = kr 1500,-

kr.    600,- pr. år for dobbelt gravsted (gravsted med to gravkammer)
Forhåndsbetales for 5 år av gangen = kr 3000,- 

 

Frigrav:
Avdøde bosatt i Røyken kommune har rett på fri grav i fredningstiden ( fredningstid = 20 år) 
Dette gjelder for et enkelt gravsted. Etter at frigravsperioden utløper betaler man vanlig festeavgift.

Dersom gjenlevende ektefelle/ andre vil reservere plass i samme gravsted, slik at man ønsker et nytt dobbelt gravsted betales det for reservering av grav. 

Reservasjon av gravkammer ...kr. 6000,- 

Reservasjon av gravkammer kan også gjøres på navnet minnelund på Slemmestad. Kr 6000,-

 

Gravstell

ca. kr. 2.000,- +25% MVA 
         Innkjøp, montering av plantekasse
         Inkl. planting og sommerstell 1. år     
                      
kr. 750,- pr. år + 25% MVA
         Planting og sommerstell (fra 2.år)           

Du kan enten betale inn en sum på forhånd, som vi trekker fra hvert år = forhåndsbetalt gravstell
eller du kan få faktura hver år = gravstell med årlig fakturering

 

NYE AVTALER MÅ INNGÅS FØR 1.MAI

 

Oppretting av gravmonument

Vi har dessverre ikke kapasitet til å rette opp gravsteiner i 2019.
Arbeidet kan bestilles utført fra en gravsteinleverandør

 

___________________________________________

For spørsmål kontakt
Kirkekontoret i Røyken på tlf: 31 29 28 00

 

Powered by: www.I-tools.no