Innhold Aktiviteter

Omstillingsavtale for fellesrådenes ansatte i Nye Asker

Ansattes representanter, kirkevergen i Røyken og Hurum og kirkesjefen i Asker signerte 28.2. omstillingsavtale for sammenslåing av de tre kirkelige fellesrådene i Asker, Hurum og Røyken.

 

Fra venstre: Kirkesjef John Grimsby, kirkeverge Reidun Gatland Reve, fellestillitsvalgt Merete Fossli (Røyken), hovedverneombud Janneke Riskild, fellestillitsvalgt Elisabeth Brøndal (Asker) og fellestillitsvalgt Unni Fadum (Hurum).

 

Ingen ansatte mister jobben. Bestemmelsene i avtalen bygger på de samme prinsippene som omstillingsavtalen mellom de tre kommunene. I likhet med den kommunale avtalen heter det blant at ingen ansatte i fellesrådene vil bli sagt opp som følge av sammenslåingen. De fleste kirkelige ansatte i Asker, Røyken og Hurum er ansatte i fellesrådene. Stort sett har prestene bispedømmene som arbeidsgiver, men noen er også ansatt i fellesrådene. De to ledelseslinjene i kirken arbeider tett i denne omstillingsprosessen.

Lokalkirkene. Kirkene i Asker, Hurum og Røyken er viktige møteplasser i lokalsamfunnet og vi er en betydelig arena for kulturformidling. Det er vi stolte av. Vi er også stolte av all den frivillige innsatsen som gjøres i alle våre menigheter alle dager i uken gjennom hele året. Til sammen har vi store menneskelige ressurser av frivillige og ansatte.  Kirkesjef John Grimsby gleder seg over omstillingsavtalen og de mulighetene som sammenslåingen av fellesrådene gir: - Det meste vil nok bli som før, men med sammenslåingen vil vi kunne bruke flere ressurser på tvers av menighetene og bli enda bedre sammen. Det blir en viktig og spennende utfordring!

Omstillingsavtalen finner du her!

Powered by: www.I-tools.no