Innhold Aktiviteter

Utdeling til 2 år og 3 år

I slutten av november deler vi ut gaver til de som fyller 2 år og 3 år i løpet av året.
Gavene gis til de som er døpt og bosatt i menigheten.

 

Det året du fyller 2 år vil du få en cd fra kirken.

Cd-en blir delt ut av frivillige ombærere.

Cd-en heter "Perler på en snor" og består av sanger og fortellinger. Cden er produsert av oss lokalt.

 

Det året du fyller 3 år vil du få en kalenderbok fra kirken.

Boka blir delt ut av frivillige ombærere.

Julekalenderboka heter "Da Jesus ble født". Boka har 24 luker slik at du kan åpne en hver dag i advent.

 

Ikke fått cd eller bok?

Ta kontakt med oss

Powered by: www.I-tools.no