Innhold Aktiviteter

 

Nå er det ikke lenger bare planer.

Byggingen av Spikkestad kirke- og kultursenter på Spikkestad torg er i gang.

Bygget skal inneholde kirke, livssynsnøytralt seremonirom, kulturlokale og kafe – i tillegg til kontorer til kirkens ansatte.

Røyken kommune og Røyken kirkelige fellesråd samarbeider om dette prosjektet og  den nye kirken vil bli vigslet av biskopen 11. februar 2018.

I menyen til venstre finner du siden "ukens bilde", følg med der for oppdateringer om byggeprosessen.

 

 

 

Vinneren av arkitektkonkurransen var forslaget med tittel "Løft", du kan lese mer om det her:

 

fire forslag

Her kan du se presentasjonen:
http://www.royken.kommune.no/upload/Administrasjonen/Kultur/Presentasjon-L%c3%b8ft.pdf

Powered by: www.I-tools.no