Innhold Aktiviteter

Teglen - Spikkestad kirke- og kultursenter åpnet 26.mai 2018 med en høytidelig og flott åpningsseremoni. Ca 400 mennesker var tilstede. 
Medvirkende: Røyken brass spilte på torget før seremonien. Og leikarringen Huldra danset. Halvor Tverdal og Sandra Røen var konferansierer. Spikkestadkoret hadde sin første opptreden, etter bare 4 øvelser, og gjorde en kjempesuksess. Ordfører Eva Norèn Eriksen og tidligere ordfører Rune Kjølstad holdt snoren mens Dag Mathias Flatland og Susanne Brabrand stod for klippingen.
Musikerne Camilla Simensen -trompet, Roeland Henkens-trompet, Eirik Raude-perkusjon spilte sammen med kantor Johan Wallace. Iselin Leine deltok med sang og fikk også utdelt drømmestipendet. Pianist Thormod Rønning Kvam spilte klaver. Det var taler ved ordfører, ny og gammel kirkeverge, arkitekter, menighetsrådsleder m.flere. Etterpå var det kransekake og jordbærsorbet til alle!

 

Søndag 27.mai 2018 var det festgudstjeneste hvor kirkerommet i Teglen ble vigslet til kirkelig bruk av Biskop Per Arne Dahl i Tunsberg Bispedømme. ca. 500 mennesker var tilstede.
Medvirkende for uten biskopen var Prost Ellen Martha Blaasvær, Sokneprest Rolf Erik Hanisch, Kantor Johan Wallace, Røyken pike-og ungdomskor med dirigent Katharina Frogner Kockum, barnekoret Cantare, trompetistene Camilla Simensen og Roland Henkens, perkusjon Erik Raude. Flere prester og andre kirkelige ansatte  og frivillige barn, konfirmanter og voksne fra menigheten deltok med lesninger og andre liturgiske oppgaver. Etter gudstjenesten var det festkirkekaffe med mange taler og hilsninger.

 

Alle foto: Morten Flaten

Powered by: www.I-tools.no