Innhold Aktiviteter

VENNER AV RØYKEN KIRKE

 Venner av Røyken kirke er en lokal forening, registrert i Brønnøysund, som har som formål å "«Arbeide for å forskjønne og oppruste kirken i pakt med rådsvedtak og  kulturarv».

Foreningen tar initiativ til tiltak, og engasjerer seg gjerne i å forestå innsamlinger av midler som kan finansiere  gjennomføring av dem.

Styret består av:

Anne Elsebeth Kjus, leder

Sidsel Mamen, nestleder

Ellen Johanne Westbye, kasserer

Kirsten Seyffarth, sekretær

Åse Lisbeth Pettersen

 

 

 

Powered by: www.I-tools.no