Innhold Aktiviteter

 

Medlemmer av Røyken kirkelige Fellesråd

Navn

Representerer:

Gunnar Volden (leder) Slemmestad / Nærsnes menighetsråd
 Åge Sjåfjell Røyken menighetsråd
 Cecilie Tune Slemmestad / Nærsnes menighetsråd
 Geir Ådnanes (nestleder) Åros menighetsråd
Anniken Mjøen Haraldsen
Røyken menighetsråd
 Børre Jan Solstad Åros menighetsråd
 Rolf Erik Hanisch Sokneprest
 Åge Rasmussen Formannskapets representant

 Reidun Gatland Reve

Kirkeverge

 

Vararepresentanter:

 

 Arne Vadseth

Slemmestad / Nærsnes menighetsråd

 Alise Narjord Thue

Slemmestad / Nærsnes menighetsråd

 Wenche Wickmann

Åros menighetsråd

 Hildur Vasskog Lund

Røyken menighetsråd

 Oddgeir Frøysak

Åros menighetsråd

 

 

 Marita Bjørke Ådland

Vararepresentant sokneprest

      

Vararepresentant formannskapet

 

 

Fellesrådet – administrasjonsutvalg

Navn

Posisjon

Gunnar Volden

Leder

Geir Ådnanes

 

Rolf Erik Hanisch

 Sogneprest i Røyken

Annette Nordmo

Ansattes representant

Stian Fossli

Ansattes representant

Reidun Gatland Reve

Kirkeverge

Fellesrådet – arbeidsutvalg

Navn

Posisjon

Gunnar Volden

Leder

Geir Ådnanes

Nestleder

Rolf Erik Hanisch

Biskopens representant

Reidun Gatland Reve

Kirkeverge

 

 

 

Powered by: www.I-tools.no