Innhold Aktiviteter

 

Slemmestad Kirke

Antall sitteplasser i kirkerommet: 180

Antall sitteplasser på galleriet: 20

 

Bilder av kirken: 

Kirken sett fra siden 

Kirken sett forfra 

Kirken m/inngang til kirketorget 

Kirkerommet sett fra våpenhuset

Kirkerommet mot våpenhuset /galleri /orgel 

Kirkerommet 

Kirkerommet sett fra koret 

Alteret

Powered by: www.I-tools.no