Innhold Aktiviteter

 

Røyken Kirke 

Antall sitteplasser i kirken: 230Bilder av kirken: 

Koret mot alterpartiet 

Koret mot kirkerommet

Kirkerommet

Orgelkrakken

Powered by: www.I-tools.no