Innhold Aktiviteter

 

Kirkene kan leies ut til konserter eller liknende formål. 

Det er fire kirker i Røyken, alle kirkene har sine egne serpreg, og passer godt som arena for mindre konserter og arrangementer. 

Du kan lese mer om våre kirker her!


Kor/Korps/lag/foreninger kan leie en av våre kirker til konserter eller andre formål. 

Priser for utleie finner du her!
Slik gjør du: 

- Ta kontakt med Kirkekontoret 31 29 28 00 

- leietaker undertegner kontrakt med kirkekontoret ang. utleien 

Powered by: www.I-tools.no