Innhold Aktiviteter
 
Røyken Kirkekor er en del av den kirkemusikalske virksomheten i Røyken kirke. Som i hele Den Norske folkekirken er også vi i en fase hvor det innføres nye lokale grunnordninger som følge av gudstjenestereformen fra 2011. Med denne har vi fått flere musikalske valgmuligheter i den liturgiske musikken. Fra 1 søndag i advent 2013 innføres ny salmebok. Nå er det et enda større spekter av musikalske uttrykk representert i kirkens ressursmateriale. Kirkekoret vil lede menigheten i liturgien og salmesangen, i tillegg til å være en bærer og viderefører av kirkemusikalske uttrykk.
Kirkekoret øver i Røyken kirke onsdager kl 18. For nærmere informasjon, ta kontakt med kantor Johan Wallace på johan.wallace@royken.kirken.no
Powered by: www.I-tools.no