Innhold Aktiviteter

KIRKEGÅRDENE

I Røyken Kommune har vi tre kirkegårder

- Røyken kirkegård

- Slemmestad kirkegård

- Åros kirkegård

 

Kirkegårdene driftes og administreres av Røyken kirkelige fellesråd på vegne av Røyken kommune.
Kirkegårdsbetjeningen har en driftsbygning på Røyken kirkegård.

 

I menyen til venstre finner du mer informasjon.

 

 

Powered by: www.I-tools.no