Innhold Aktiviteter

 


Oversikt over ansatte i Kirken i Røyken


 

Agathe Matre (Permisjon skoleåret 19/20)
Kateket, Røyken & Åros

 

 

 

Anne Helen Houg
Menighetspedagog i 20% stilling 

(m) 967 50 256


 

 

Anne Linn Kopperud Berg
Menighetspedagog vikar 

(m) 

 

  Annette Nordmo 
Kantor, Slemmestad & Nærsnes

(m) 958 69 909
 

  

Eli

Eli Kristin Flåten

Prostiprest Lier prosti

(m) 922 90 351

 

 

Ellen Martha Blaasvær
Sokneprest, Røyken

(m) 922 84 822

e-post Ellen Martha

 

 

Ellen S. Hansen 
Menighetspedagog, Slemmestad & Nærsnes

(m) 915 92 937

 

 

Heidi Skålid Amundsen 
Trosopplærer

(m) 410 46 057

 

Heidi Kjølseth 
Rådgiver 

(m) 408 15 160

 

 

Jan Arne Lervåg                     
Diakon

 

(m) 454 80 431

 

 

Jan Christian Spigseth
Kirkegårdsarbeider 

Johan Wallace
Kantor i Røyken og Åros

(m) 977 29 628

John Grimsby
Kirkesjef

(m) 415 19 365

 Marita

Marita Bjørke Ådland             

Sokneprest Slemmestad & Nærsnes

(m) 414 38 450

 

 

Merete Fossli
Kirkegårdskonsulent

(m) 408 15 161

 

peter

 

Peter Andreas Beresford Holby                                       Sokneprest Åros

(m) 905 45 185

 

 

 

Rebekka Bjornes
kateketvikar, Røyken og åros

(m) 408 15 163

 

 

Roar
Maskot og motivator

 

 

 Stian Fossli

Stian Fossli
Kirketjener Røyken / Kirkegårdsarbeider


(m) 404 13 589

 

Therese Ludvigsen
Sekretær

(m) 408 15 162

 

Tom Frimann Nilsson 
Driftsleder Kirkegårdene

(m) 404 06 552

 Tove Sveva

Tove Sveva
Assisterende kirkeverge


(m) 924 55 985

 Øystein

Øystein Mollestad
IKT ansvarlig

Kirketjener Åros / Kirkegårdsarbeider

(m) 901 92 652

 

 

 

 

 

Powered by: www.I-tools.no