Innhold Aktiviteter

 


Oversikt over ansatte i Kirken i Røyken


 

Agathe Matre
Kateket, Røyken & Åros

(m) 950 72 929

(d) 31 29 28 06
 
e-post agathe

 Anne Grete

 

Anne Grete Øydna Menighetsmusiker

(m) 901 58 614

(d) 31 29 27 91

e-post Anne Grete
 

Angelica Flores
Trosopplærer

(m) 404 48 755

 

(d) 31 29 27 91

  Annette Nordmo 
Kantor, Slemmestad & Nærsnes

(m) 958 69 909
(d) 31 29 28 09

e-post Annette  

 

Edvard Miljeteig 
Kirketjener Slemmestad & Nærsnes / Kirkegårdsarbeider


(m) 988 42 516

e-post Edvard

Eli

Eli Kristin Flåten

Prosjektprest Spikkestad /         prostiprest Lier prosti

(m) 922 90 351

e-post Eli

 

 

Ellen S. Hansen 
Menighetspedagog, Slemmestad & Nærsnes

(m) 915 92 937

(d) 31 29 27 92

 

Gunnar Ingeborgvik Volden
Kirketjenervikar

 

 

 

Heidi Skålid Amundsen 
Trosopplærer

(m) 410 46 057
(d) 31 29 27 93

e-post Heidi Amundsen

 

Heidi Kjølseth 
Daglig leder 

(m) 916 86 447
(d) 31 29 28 00

e-post Heidi Kjøseth

Hilde Røys 
Økonomikonsulent

(d) 31 29 27 96

 

 

 

Jan Arne Lervåg                      Diakon

(d) 31 29 28 07

 

e-post Johan

 

 

Johan Wallace
Kantor i Røyken og Åros

(m) 977 29 628
(d) 31 29 28 04

e-post Johan

 Marita

Marita Bjørke Ådland              Sokneprest Slemmestad & Nærsnes

(m) 414 38 450

(d) 31 29 28 01

e-post Marita

 

Merete Fossli
Kirkegårdskonsulent

(d) 31 29 28 05

e-post Merete

 

peter

 

Peter Andreas Beresford Holby                                       Sokneprest Åros

(m) 905 45 185

(d) 31 29 29 66

e-post Peter

 

 

Reidun Gatland Reve
Kirkeverge

(d) 31 29 28 02

e-post kirkevergen

Roar
Maskot og motivator

 

 

Rolf Erik Hanisch
Sokneprest Røyken

(m) 404 01 531
(d) 31 29 28 08

e-post Rolf Erik

 Stian Fossli

Stian Fossli
Kirketjener Røyken / Kirkegårdsarbeider


(m) 404 13 589

e-post Stian

 

Therese Ludvigsen
Sekretær

(d) 31 29 27 94

e-post Therese

 

Tom Frimann Nilsson 
Driftsleder Kirkegårdene

(m) 404 06 552
(d) 31 28 53 63

e-post drift

 Tove Sveva

Tove Sveva
Assisterende kirkeverge


(d) 31 29 29 66

e-post Tove Sveva

 Øystein

Øystein Mollestad
IKT ansvarlig

Kirketjener Åros / Kirkegårdsarbeider

(m) 901 92 652

e-post Øystein

 

 

 

Powered by: www.I-tools.no