Innhold Aktiviteter

OVERSIKT OVERAVGIFTER FOR RØYKEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PR.25/01-2017

 

Utleie av kirkene til konserter etc.

Utleie konsertdag  ...kr. 1750,-

Utleie til øvelse på annen dag en konsertdagen ...kr. 750,-   

 

Utleie av lokaler til selskaper etc.

PRISER/ALTERNATIVER FOR LEIE

 Røyken Menighetshus: 

Hele huset  kr. 2600,-       

 

Slemmestad Kirkestue:

A: Kirkestuen m/kjøkken                                          

kr. 2200,-

B: Kirkestuen u/kjøkken                                           

kr. 1500,-

 

Avbestilling uten kostnad for leier må være kirkekontoret i hende senest 2 uker før utleie v/ selskaper og andre arrangement. Minnesamvær: senest 2 dager. Leietaker betaler hele leien ved avbestilling under 48 timer før utleien skulle finne sted, og kr 1000,- hvis det er mer enn 48 timer. 

 

Vielse

Leie av kirke for utenbygdsboende og/eller ikke-medlemmer av Den Norske Kirke

kr. 2.500,-  

I tillegg kommer honorar til prest

 NY PRIS:  kr. 2350,-  ( Juli 2018)                                          

 

Gravferd


Leie av kirke for utenbygdsboende og/eller ikke-medlemmer av Den Norske Kirke

kr. 2.500,- 

 I tillegg kommer honorar til prest

kr. 2.400,-

 

Preludering – orgelspill før klokkene ringer ...kr.    400,-                         


Festeavgift for utenbygdsboende ...kr.    300,- pr. år / pr. gravsted 
                                                 
Festeavgift, reservasjon av dobbelt gravsted ...kr.    300,- pr. år /pr. gravsted
                                  

For innenbygdsboende betales ikke festeavgift for enkelt gravsted de første 20 år. Ønsker man å beholde gravstedet utover de 20 årene betales vanlig festeavgift.

    

Urnenedsettelse, bosatt utenbygds  ...kr. 1.250,-  * )                                  

Gravlegging av kiste, bosatt utenbygds ...kr. 3.500,-  * )

* ) Disse prisene er eksklusive 25% merverdiavgift     

                               

Kremasjonsavgift faktureres etter gjeldene satser fra krematoriet (ca. kr. 6 450,-)

 

 

Forhåndsbetalt gravstell

ca. kr. 2.000,- +25% MVA 
         Innkjøp, montering av plantekasse
         Inkl. planting og sommerstell 1. år     
                      
kr. 750,- pr. år + 25% MVA
         Planting og sommerstell (fra 2.år)           


Oppretting og bolting av gravstøtter kan utføres av våre ansatte etter regning. Bestilling via kirkekontoret.   

Prisen varierer fra ca. kr 800,- → kr. 1500,- +mva.

Dette avhenger av hvor skjevt og hvor stort monumentet er.                             

 

___________________________________________

For spørsmål kontakt
Kirkekontoret i Røyken på tlf: 31 29 28 00

 

Powered by: www.I-tools.no