Innhold Aktiviteter

Nærsnes kirke

Først innviet 4. juni 1893 som bedehus etter lokalt iniativ og innsamlede midler med navnet Bethesta. 14. mars 1900 innviet til kapell. Det ble senere, i 1902, gjort enkelte forandringer ved alter og prekestol som da ble satt inn. Omfattende ombygninger etter arkitekt A.C.Dahls planer i 1924-25

Interiør

Interiøret gjennomgikk en større forandring ved ombygging til kapell i 1900, og senere da det i 1924-25 ble innredet til "kirkestil". Spesielt i forhold til koret og vinduene som fikk glassmalerier. Disse er utført av en dansk kunstner (Nilsen), med knelende engler på hver side framme i koret.

I 1968 ble disse flyttet til sakristiene og østvinduene i koret fikk nye glassmalerier utført av H. Borg. (Venstre: Kongenes tilbedelse. H øyre: Oppstandelsen.)

Inventar

Altertavlen er i nygotisk ramme og oppført i ett med alteret. Her finnes en Kristusfigur i gips(Thorvaldsens Kristus) som er forært av sogneprest Tandberg i forbindelse med forandringene i 1900. Alterduken ble gitt av fru Morberg i 1900. Denne duken ble dessverre ødelagt ved et innbrudd i kirken. Ny duk er brodert av Inger Elisabeth Selvik og gitt til kirken i 1980.

Døpefont er såkalt gotiserende i 8-kantet form. Gitt av sogneprest Tandberg i 1900. Dåpsfatet er forsølvet og forært av sogneprest Tandberg i 1900.

Orgelet i kirken er bygget av Eriksen og Svendsen i 1860 og har tidligere stått i Røyken kirke. Instrumentet har 7 stemmer.

Rituelle kar som kalk, disk, oblateske, vinkanne og sølvbrett til særkalker er forært av Nærsnes kirkeforening.

Tekstiler. Messehagler (til bruk for presten ved nattverden) er a) rød fløyel, mønstret gullbånd og kors i ryggen. b) hvit , damaskvevet med mønster i blått og gull med kristusmonogrammer (alfa og omega). Begge gitt av Nærsnes kirkeforening.

Lysestaker, med innskriften ; Til Røkens Kirke fra A.O. Slemmestad og familie 20/6-1884.

Klokkene. En klokke ble gitt av gårdbruker Erik Bø 1900 men senere kjøpt tilbake til Bø i 1925. Nåværende klokke støpt av O. Olsen&Søns klokkestøperi og gitt av Nærsnes befolkning i 1925.

Bibel: Christian III`s bibel fra 1550, ble forært av Hans Louis Olsens arvinger i 1963.

Powered by: www.I-tools.no