Innhold Aktiviteter
Misjonsforeninger tilsluttet Det norske Misjonsselskap
Kirkebygda misjonsforening
Foreningen har møte i måneden.  Vi møtes kl.11.30 i hjemmet til et av medlemmene.
Misjonsinformasjon er viktig for oss, likedan å gi vår gave til misjonens arbeid.  Vi deler Guds ord, og legger vekt på den gode samtale og sosialt fellesskap i kaffepausen.  Hver høst er vi en av foreningene som arrangerer julemesse i Slemmestad
Leder: Målfrid Hylland

Ølstadspiren
Foreningen har møtedag andre onsdag i måneden kl.19.30 hjemme hos hverandre.
Vi er 6 medlemmer og 4-5 kommer på møtene. Formålet med foreningen er å ha et bønnefellesskap, få kunnskap om misjonsarbeidet, gi penger til dette arbeidet og ha et sosialt fellesskap. Det er også bibelstudium eller annet oppbyggelig på møtene.
Vi hjelper til på den årlige julemessen for NMS i Slemmestad.
Leder:  Liv Jorunn Koller

Kirkebeinerne i Røyken,”Mbanjorari
Kirkebeinerne er en friluftsgruppe som legger vekt på Guds ord, samtale, bønn og givertjeneste. Vi har turer ut i naturen og inn i marka.  Vi møtes en gang i måneden og samles om et bål når bålbrenning er lovlig, men det har vist seg at godt fellesskap er mulig også uten bål. Deltagerantallet på en tur er vanligvis ca 5, så vi har plass til flere. 
Kontakt: Otto Salvigsen

Oasen misjonsforening, arbeider for radiomisjon i Kina via NMS
Foreningen har møter en tirsdag i måneden vår og høst fra kl.18.30-21.30
hjemme hos et av medlemmene.
Vi deltar også på NMS sin julemesse i Slemmestad
Leder: Margaret Karoliussen

Misjonsforening tilsluttet Normisjon
Røyken Santalmisjonsforening,
En forening for både menn og kvinner.
Vi samles i hjemmene 3.fredag i måneden kl.19.30-22.  Vi legger stor vekt på å bli kjent med misjonsarbeidet i de landene Normisjon har arbeid.  Vi har alltid en andakt, noen ganger inviterer vi en taler.  Gavene vi gir, går til ytre misjon, noen gaver spesielt til Aserbajdsjan. På møtene er det alltid bevertning og tid for sosialt samvær.
Foreningen har et styre på 3, disse leder møtet hver sin gang.
Kontakt: Tone Salvigsen       

Kirkeforeninger
Slemmestad kirkeforening, en av de eldste foreningene i Røyken.
Den ble startet i 1917 som Slemmestad Indremisjonsforening, men skiftet
navn til Slemmestad Kirkeforening i 1923. De hadde som hovedoppgave å samle
inn penger til bygging av kirke og senere prestebolig i Slemmestad.  Kirken stod ferdig i 1935, prestebolig i 1952.De siste årene har kirkeforeningen gitt mye penger til det nye orgelet og nå til flygel i kirken.
Oppgaver som opptar foreningen nå:
- Vi har 3 pene dåpskjoler til utlån
- Vi betaler for dåpslys til barna som blir døpt og Bibel til dem blir viet i Slemmestad kirke.
- Vi støtter andre forskjellige tiltak i menigheten både praktisk og økonomisk.
Foreningen har vanligvis møte 2.torsdag i måneden kl.18 i menighetssalen.
Vi synger litt, diskuterer aktuelle saker, har enkel bevertning og tar opp kollekt.
Vi arrangerer en fest for menigheten hver vår.
Foreningen ønsker flere medlemmer som sammen kan videreføre arbeidet.
Er du ny eller gammel Slemmestadbeboer, du er velkommen i foreningen!
Leder: Ingrid Andersen
Powered by: www.I-tools.no