Innhold Aktiviteter

Åros kirke

Åros kirke ble innviet som kapell 8 juli 1903. Kirketomten ble gitt av Fredrik Flater ut ifra det som den gang ble kalt gården Lille Åros. I 1963-65 ble det gjennomført større utbedringer i kirken.

Interiør

Glassmaleri: I korets østvindu med pelikan motiv utført av Arne Strand og gitt av Dalens kvinneforening i forbindelse med utbedringsarbeidene i 1963-65. (Tidligere hadde koret et glassmaleri i fire felt gitt av sogneprest Tangberg.)

Inventar

Alter. Var først utstyrt med tavle i 3 felter (kors i midten). Senere, i 1930, fikk kirken et maleri av Jesus i Getsemane som nå henger på korets nordvegg. I 1964 fikk alteret den nåværende utforming med et krusifiks skåret av Anth. Rørvik og gitt av Åros kirkeforening. Alterduken av hvitt lin. Under finner vi antipendium med Jesus monogram i gullbånd etter tegning av Finn Krafft og skjenket til minne om Martha Granlund. Alterstakene i støpt messing.

Døpefont med plett hvor man finner innskåret bibelsitat fra Markus 16,16.

Orgelet er bygget av J.H:Jørgensen og satt inn i perioden 1963-65.

Rituelle kar: Kalk og disk er sølvplett.

Blomstervaser i sølv med gravert innskrift fra 1973.(Else Heggums minne)

Klokker: En klokke ble gitt av Bernt Follestad til innvielsen i 1903, men senere erstattet med en klokke støpt av O.Olsen&Søn, Nauen 1907.

Powered by: www.I-tools.no