Innhold Aktiviteter


Gudstjeneste i Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter kl.11.00, 08.12.19


Tid: 08.12.19 - 09.12.19

ved Biskopen i Tunsberg og alle prestene våre

kantor Johan Wallace

nattverd

Dette er en fellesgudstjeneste for hele Røyken og Hurum kommune.

Vi tar avskjed med Tunsberg bispedømme.


Powered by: www.I-tools.no