Innhold Aktiviteter


Gudstjeneste i Røyken kirke kl.11.00, 25.08.19


Tid: 25.08.19 - 26.08.19

ved Eli Flåten

organistvikar: Kjestei Wachter

dåp, nattverd

Søndagsskole

Etter gudstjenesten vil det bli mulig å fohåndsstemme til menighetsrådsvalget og kirkerådet.

 

 


Powered by: www.I-tools.no