Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Røyken menighetshus kl.11.00, 29.10.19


Tid: 29.10.19 - 30.10.19

Formiddagstreffet på Røyken Menighetshus, er rettet mot pensjonister, men alle som ønsker å delta er velkommen.

Formiddagstreffet er siste tirsdag i måneden fra kl 11:00 til kl 13:30.

Faste programposter er sang/musikk, kåseri, god bevertning, utlodning og andakt. 

Det koster ingenting å delta

dagens program:

Pilgrimsvandring fra Oslo til Trondheim,               

v/ Anne Marit og Harald Tronvik.

 

De vil fremføre fløyte og fiolin musikk fra Egil Storbekken under foredraget, og vise bilder ifra turen.


Powered by: www.I-tools.no