Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Røyken menighetshus kl.11.00, 24.09.19


Tid: 24.09.19 - 25.09.19

Formiddagstreffet på Røyken Menighetshus, er rettet mot pensjonister, men alle som ønsker å delta er velkommen.

Formiddagstreffet er siste tirsdag i måneden fra kl 11:00 til kl 13:30.

Faste programposter er sang/musikk, kåseri, god bevertning, utlodning og andakt. 

Det koster ingenting å delta

 

Dagens program:

Hva er artrose? Hvilke behandlings alternativer finnes, og hva kan man gjøre selv for å leve best mulig med artrose?

Presentasjon ved seniorforsker / fysioterapaut       Nina Østerås fra Diakonhjemmet sykehus.


Powered by: www.I-tools.no