Innhold Aktiviteter


Refill-samling 26.05.19 kl. 19-21 i Teglen


Tid: 26.05.19 - 27.05.19

Refill er et tilbud til ungdom fra 15 år og oppover.
Gjennom mat, fellesskap, lek, sang, undervisning og samtaler blir vi bedre kjent med hverandre og med Gud.

 

Vårens datoer for 2019 er:

Søndag 17. februar i Slemmestad kirke kl. 19-21

Søndag 24. mars i Teglen på Spikkestad kl. 19-21

Søndag 28. april i Slemmestad kirke (Refill-samling og ungdomsgudstjeneste) kl. 19-21

Søndag 26. mai i Teglen på Spikkestad kl. 19-21

 

Det begynner kl 19.00 alle gangene. Velkommen!

 

Bli med i Refill sin facebookgruppe!

Kontaktperson: Heidi S. Amundsen: ha427@kirken.no


Powered by: www.I-tools.no