Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Røyken menighetshus kl.11.00, 28.05.19


Tid: 28.05.19 - 29.05.19

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

 

program:

Jan Erik Ask vil ta oss med til Amish-folket i USA


Powered by: www.I-tools.no