Innhold Aktiviteter


Leksehjelp for innvandrere i Teglen 28.05.19 kl. 18-21


Tid: 28.05.19 - 29.05.19

Leksehjelp/norsktrening arrangeres to tirsdager i måneden kl 18-21:00. Vi serverer gratis kveldsmat.

Formålet er at frivillige hjelper innvandrere med skolearbeid, eller å øve på å snakke norsk. Det er også mulighet å få hjelp til CV-skriving og jobbsøking dersom det er ønskelig.

Noen ganger har vi mulighet til å hjelpe med skyss (kjøring) til og fra. Kontakt i tilfelle diakon Jan Arne Levåg på tlf 45 48 04 31.

Vil du være med som frivillig, så er det bare å ringe diakonen.


Powered by: www.I-tools.no