Innhold Aktiviteter


Gudstjeneste m/vigsling av kateket i Nærsnes kirke kl.11.00, 11.11.18


Tid: 11.11.18 - 12.11.18

Ved Marita B. Ådland og biskop JAn Otto Myrseth

kantor Johan Wallace

nattverd


Powered by: www.I-tools.no