Innhold Aktiviteter


Gudstjeneste i teglen, Spikkestad kirke og kultursenter kl.11.00, 21.10.18


Tid: 21.10.18 - 22.10.18

Ved prost Ellen Martha Blaasvær

kantor Johan Wallace

dåp, nattverd

kirkekaffe

 

 


Powered by: www.I-tools.no