Innhold Aktiviteter


Avskjedsgudstjeneste i Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter kl.17.00, 23.09.18


Tid: 23.09.18 - 24.09.18

Ved Rolf Erik Hanisch og

prost Ellen Martha Blaasvær

musikk: kantor Johan Wallace + band

nattverd.

dette er avskjedsgudstjenseten for sokneprest Rolf Erik Hanisch

kirkekaffe etter gudstjenesten


Powered by: www.I-tools.no