Innhold Aktiviteter


Leksehjelp for innvandrere i Teglen 11.12.18 kl. 18-21.30


Tid: 11.12.18 - 12.12.18

Siste leksehjelp for innvandrere før jul blir i kaféen i Teglen 11. desember kl. 18-21. Flere skal ta med mat fra sine hjemland, det blir lek og historiefortelling. Velkommen!

Denne høsten arrangerer Kirken i Røyken leksehjelp for innvandrere i kafeen i Teglen. Det er også mulig å komme innom for å øve på å snakke norsk, dersom man ikke har lyst å gjøre lekser. Vi vil gjerne ha med flere hjelpere, så hvis noen kan tenke seg å bli med, er det bare å ta kontakt med diakon Jan Arne Lervåg på tlf. 45 48 04 31 eller email: jan.arne@royken.kirken.no

Datoer for høsten er:

4. september

18. september

25. september

9. oktober

23. oktober

6. november

20. november

4. desember

11. desember


Powered by: www.I-tools.no