Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Røyken menighetshus kl.11.00, 30.10.18


Tid: 30.10.18 - 31.10.18

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

Tema: "Ulike sider rundt vår norske kulturarv"

Besøk av vår første kvinnelige strotingspresident Kirsti Kolle Grøndahl

hun leder i dag organisasjonen Norsk kulturarv.


Powered by: www.I-tools.no