Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Røyken menighetshus kl.11.00, 25.09.18


Tid: 25.09.18 - 26.09.18

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

Tema:

om Linda Sandell. "Gjennom sorg og glede ble sangene til"

ved Astrid Bjellebø Bayegan, tidligere prost i Drammen


Powered by: www.I-tools.no