Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Røyken menighetshus kl. 11.00, 28.08.18


Tid: 28.08.18 - 29.08.18

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

Tema:

Gro Ramsten Wesenberg vil snakke om:

Riktig bruk av legemidler - et medansvar


Powered by: www.I-tools.no