Innhold Aktiviteter


Gudstjeneste i Åros kirke kl.11.00, 22.04.18


Tid: 22.04.18 - 23.04.18

Ved Peter Holby

kantor Stephen Sirris

dåp, nattverd

Denne gudstjenesten blir en kantategudstjeneste der det vil bli fremført satser fra Bach-kantatene

 "Jauchzet Gott in allen Landen" og "Pinsekantaten". Dette er musikk skrevet for solist og orkester, som denne dagen synges av Inger Farstad mens Stephen Sirris ivaretar orkesterstemmene på orgelet. Kantatene er festmusikk velegnet for kirkeårstiden og våren.

Eva Hjerpaasen spiller trombone

kirkekaffe med menighetens årsmøte


Powered by: www.I-tools.no