Innhold Aktiviteter


Gudstjeneste i Nærsnes kirke kl.11.00, 22.04.18


Tid: 22.04.18 - 23.04.18

Ved Rolf Erik Hanisch

kantor Annette Nordmo

dåp, nattverd

kirkekaffe og Menighetens årsmøte


Powered by: www.I-tools.no