Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff, Røyken menighetshus kl. 11, 24.04.18


Tid: 24.04.18 - 25.04.18

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

 

 

Tema:

 

Sidsel Mamen gir oss inntrykk i ord og bilder fra tur i Nord-Russland.

 


Powered by: www.I-tools.no