Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff, Røyken menighetshus kl. 11, 20.03.18


Tid: 20.03.18 - 21.02.18

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

 

 

Tema:

 

Prest Terje Salvigsen forteller om sitt arbeid i fengslet.

 


Powered by: www.I-tools.no