Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff, Røyken menighetshus kl.11, 27.02.18


Tid: 27.02.18 - 28.02.18

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

 

 

Tema:

 

Vi feirer 10-årsjubileum for vårt "nye" formiddagstreff!

Prost Ellen Martha Blaasvær holder festtalen.

 

ekstra god servering denne dagen!


Powered by: www.I-tools.no